Konu kullanılmış teleskopik taşıyıcınızı, kazıcınızı veya tekerlekli yükleyicinizi satmaya geldiğinde, hem uygun hem de adil olan bir fiyatın belirlenmesini sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Satıcılar kontrollerinde olan ve olmayan unsurları hesaba katmak zorundadırlar. Aşağıda kullanılmış  iş makinenizin satış fiyatını belirleyecek en önemli beş faktörü bulabilirsiniz.

 

  1. İç ve dış ekipmanların test edilmesi

Kullanılmış makinenin durumu fiyatı belirlemede bariz ve önemli bir faktördür. Bir ekipmanın ne kadar çok kullanıldığına bakmaksızın, satıcı makine muayenelerini yaptırmalı ve hem aracın içerisindeki hem de dışındaki aşınma ve yıpranmayı tespit etmelidir.

 

Makine denetçileri bu türden bir testi profesyonel olarak yerine getirirler. Yani nereye bakacaklarını, nasıl en iyi değerlenme yapılacağını ve ürünün açık artırmaya ne şekilde hazırlanacağını iyi bilirler. Test etme makinenin veya ekipmanın temel fonksiyonlarının denenmesi ve ana özelliklerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespiti ile yapılır. Bununla birlikte test süreci çok detaylı da olabilir. Örneğin test sürecinde sıvı analizi ve yağ örneklemlerinin alımları ve incelenmesi de yapılabilmektedir.

 

  1. Görünümü Düzeltmek

 

Makineleri satım için hazırlamak söz konusu olduğunda kullanılmış araçların fiziksel görünümünün ihmal edilmesi yaygındır. Fakat deneyimli satıcılar ve makine denetçileri kullanılmış iş araçlarınıza temel bir temizlik yapmanın satışları artırmada ve fiyatları yükseltmedeki önemi üzerinde hem fikirdir. Şu şekilde düşünebilirsiniz: Kullanılmış bir araba satıyor olsaydınız, ilk yapacağınız şeylerden birisi iyi temizlik ve cila olmaz mıydı?

 

  1. Piyasayı Yakalamak

 

Sektör defter değeri kullanılmış makinelerin değerlerinin belirlenmesiyle son derece ilişkili olurken, piyasadaki dalgalanmalar da genel olarak önemli bir etkiye sahiptir. Bu dalgalanmalar sektördeki temel arz talep ekonomisinden kaynaklanmaktadır. Fakat nereye bakılacağını bilirseniz bu dalgalanmalara etki eden faktörlerin bazılarını tahmin edebilirsiniz.

 

Örneğin, belirli bir amaca hizmet eden yeni makinelerin ve ekipmanların üretimini değiştiren yeni teknolojilerin geliştirilmesi eski makinelerin değerini değiştirecektir. Bu yüzden, eski, uyumsuz bir teknoloji ile çalışan bir vinçiniz veya kazıcınız varsa, bunların değerleri muhtemelen azalacaktır.

 

Piyasa dalgalanmalarına etki eden diğer faktörler bireysel kontrolün dışındaki sektörel arz darlığından düzenleyici yasaların değişikliklerine kadar farklılık göstermektedir. Kullanılmış iş ekipmanınız herhangi bir nedenle bulunması zor hale gelmişse, pazarlık fiyatı astronomik fiyatlara çıkabilir. Belirli bir bölgede düzenleyici kanunlar değiştiğinde bu kanundan negatif etkilenen makineler için o bölgedeki fiyat düşerken böyle bir standardın olmadığı başka yerlerde fiyatlar aynı kalabilir, hatta yükselebilir.

 

  1. Makine Muayene Uzmanlığı

 

Kullanılmış iş makinenizi satmanız söz konusu olduğunda profesyonel bir makine denetçisini yanınıza almanız başarı şansınızı çok yükseltecektir. Makine denetçileri sektörle ilgili çok çeşitli tecrübelere sahip kişiler arasından çıkmaktadır ve kullanılmış ekipmanların kalitesini ve değerini genel ve detaylı bir çerçevede belirlemek için gerekli yeteneklere sahiptirler. Standart muayenelerin içinde ekipmanların temel fonksiyonlarının test edilmesi, hem iç hem dış donanımların değerlendirilmesi ve benzeri başka uygulamalar bulunmaktadır. Bunların dışındaki muayeneler için emisyon testlerini, aşınma ve yıpranmayı ortaya çıkaran iç sistem incelemelerini ve sıvı testlerini örnek verebiliriz.

 

  1. Aracı Garantisi

 

Araçların alım ve satım yapıldığı yerlerin saygınlığı alıcıya ilave bir garanti sunmaktadır. Bu aracı bir şirket olabileceği gibi internet üzerinden bir pazaryeri sitesi de olabilir. Bu çerçevede ürünlerin fiyatından, garanti ve muayene belgelerinin doğruluğuna kadar aracı hizmeti söz konusu olacaktır. Böylelikle doğru bir fiyat oluşurken satış işlemleri kolaylaşacaktır.